Köseoğlu – Köseler 2

Ceyhan ilk nesillerCeyhan 1 – Ali (Kör Ali) soyuCeyhan 2 – Sultan (Çolak kız) soyuCeyhan 3 – Mercan (Çöpkız) soyuCeyhan 4 – Hatice soyuCeyhan 5.1 – Aşur (Çopur) soyuCeyhan 5.2 – Aşur (Çopur) soyuCeyhan 6 – Zeliha (Zela) soyu