Kuşsaray Köyü

KUŞSARAY KÖYÜNÜN TARİHİ

Hazırlayan: Hasan Hüseyin ÇELİKCAN

Köyümüzün tarihi oluşumuna bakmadan önce bu oluşumla ilgili belge ve kaynakların belirlenmesi yararlı olacaktır. Çünkü geçmişle ilgili yeterli belge ve kaynak bulunmadığı için elde bulunan belgeler, nüfus kayıtları, yazılı olan kaynaklar ve söylentiler değerlendirilerek bir yargıya varmak mümkün olmaktadır. Ancak, yapılan açıklamaklar yine de yoruma açık olacaktır. 

Elimizde bulunan belgeler şunlar:

1. Karaözü’lü öğretmen Ahmet Özerdem’in Karaözü tarihi ile ilgili incelemesini, araştırmasını ve yorumlarını kapsayan „Tarihi, Kültürü, Folkloruyla KARAÖZÜ“ adlı kitabı.

2. Gökçam’lı Molla Mehmet’in bir yazısını yorumlayarak kaleme alan oğlu Hüseyin Vural’ın yazısına ve söylemlere dayanarak Ahmet Sapaz tarafından hazırlanan „Gökçem Tarihi“.

3. Merhum öğretmen İsmail Pamuk’un Kuşsaray’ın tarihi ile ilgili yazıları ve yorumları.

4. Çorum Nüfus Müdürlüğünde 138 cilt ve 70 hane numarada kayıtlı bulunan Solak Hüseyin oğlu Bektaş Çelikcan’ın (Dedem-Babamın babası) kendisi, eşleri ve çocuklarıyla ilgili nüfus kayıtları örneği.

5. Çorum nüfus müdürlüğünün köyümüzle ilgili “hane listeleme” belgeleri.

Coğrafi Durum

Arkeolojik Yapı

Tarihi Oluşum

*Bu çalışma Kuşsaray Dernekleri Federasyonu Platformu Facebook sitesiden alınmıştır.