Karavelioğlu – İsmail Kahyalar

Şener – SeçerYüksel