Anasayfa – Kuşsaray Köyü Projesi


Değerli ziyaretçi,

Bu site ile bir süredir üzerinde çalıştığım ve Kuşsaray Köyü Projesi diye adlandırdığım projeden çıkardığım sonuçları sizlere sunuyorum.

Kuşsaray Köyü Projesi bir soyağacı projesidir ve hemen hemen 200 yıllık köy tarihimizi iki çeşitli açıdan kapsamaktadır.

Birincisi köyümüzün tarihi, yani bugünki yerine nereden ve nasıl geldiği üzerine. Bu bölümdeki bilgiler köylümüz ve büyüğümüz emekli öğretmenimiz sayın Hasan Hüseyin Çelikcan’ın hazırlamış olduğu „Kuşsaray Köyü Tarihi“ çalışmasından alınmış ve „Coğrafi Durum“, „Arkeolojik Yapı“ ve „Tarihi Oluşum“ olarak üç bölüme ayrılmıştır.

İkinci ve diğer açı ise, bu projenin oluşumuna sebep olan soyağacı bölümü. Bu bölümde bütün araştırılıp çıkarılabilinen köylüler oymaklarına ve soyadlarına göre soyağacı şeklinde düzenlenmiştir.

Oymaklar ve soyadlar dağılımı iki ayrı kaynaktan alınmış ve bu kaynaklara göre tasarlanmıştır. Bu dağılım yukarıda belirtilen sayın Hasan Hüseyin Çelikcan’ın „Kuşsaray Köyü Tarihi“ çalışması ve sayın Aydoğan Öztürk’ün „Unutulmayanlar“ eserine dayanmaktadır.

Bu sitedeki soyağaçları My Heritage proğramı ile hazırlanıp grafikleştirilmiştir.

Soyağaçlarındaki bilgiler ve bağlantılar benim araştırmalarıma dayanıyor. Eğer bilgilerde ve bağlantılarda hata etmişsem affınıza sığınıyorum. Bu durumda bana kısa bir mesaj atarak yanlışlıkları ortadan kaldırabiliriz.

Aynı mesaj yolu ile bana soyağaçlarındaki eksik kişileri (doğum/vefat tarihleri ile) yazarsanız grafikler güncelleştirilebilinir.Saygılarımla,
Ersoy Gökşen


Not: Soyağaçlarını büyültmekte ve görüntülemekte kolaylık için buraya tıkla.